OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVH ČSLA

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ČSLA je od roku 2005 řádně registrovaným občanským sdružením lidí, kteří se zabývají Československou armádou ať už z hlediska vojensko-historického, sběratelského nebo jen hledají způsob vyžití volného času na klubových akcích a veřejných ukázkách, či se angažují v našem sportovním střeleckém oddíle.

Hlavním zaměřením KVH ČSLA, jak již z názvu vyplývá, je vojenská historie Československé armády. Tu se snažíme prezentovat především na internetových stránkách věnovaných této armádě na adrese www.CSLA.cz a na diskusním fóru tohoto webu. V tomto směru s námi spolupracuje řada odborníků, bývalých vojáků z povolání i základní služby, kteří nám posílají své fotografie z vojny.

KVH ČSLA se také věnuje sběratelské činnosti a podporuje ji. V polovině roku 2012 nám byly vedením města Kolín poskytnuty prostory pro vybudování muzea, kde veřejnosti představujeme řadu zajímavých exponátů a ucelených sbírek výstroje a výzbroje, kterou jsme shromáždili za dobu své existence.

Účastníme se veřejných ukázek na military akcích a během roku pořádáme řadu klubových akcí. V rámci klubu se věnujeme i dalším zájmovým činnostem - např. modelářství, renovaci vojenské techniky, sportovní střelbě z armádních zbraní, radioamatérství atd.

Spolupracujeme s Armádou České Republiky - 31. brigádou radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, s kluby veteránů protivzdušné obrany, dělostřelců, výsadkářů, svazem PTP a dalšími subjekty .

V neposlední řadě se věnujeme i práci s dětmi a mládeží. Při různých událostech pořádáme dětské střelnice a soutěže, ale i tématické výstavky a besedy v dětských domovech a letních táborech, účastníme se i akcí pro hendikepované.

Podílíme se na údržbě a obnově pomníků, rekonstrukci pohraničního opevnění a aktivně jsme se zapojili i do pomoci povodněmi postiženým v létě 2010.

 

Aktivity KVH ČSLA
| Spolupráce s AČR | Akce pro děti a hendikepované | Akce pro veřejnost | KVH ČSLA |


Spolupráce s Armádou ČR a veterány


Akce pro děti a hendikepované


Veřejné a veřejně prospěšné akce


NAPIŠTE NÁM PROSÍM SVŮJ NÁZOR
NA PROJEKT L-29 DELFÍN.
Můžete nám tím pomoci. Děkujeme.


Na základě výzvy našich návštěvníků
uvádíme číslo účtu na dobrovolné příspěvky
pro podporu našich aktivit
670100-2210158796/6210
Za jakoukoliv částku velice děkujeme.

QR kód pro platební příkaz
ve Vaší bankovní aplikaci v mobilu
pro automatické vyplnění č. účtu
.

     

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
e-mail: TPCAproMUZEUM@CSLA.cz, mob.č.: 607 170 914