MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

Muzeum Československé armády je jednou z aktivit občanského sdružení KVH ČSLA a jeho expozice jsou tvořeny sbírkami členů. Vzhledem k našemu zaměření se řada členů klubu věnuje i sběratelské činnosti. Za dobu své existence jsme shromáždili širokou řadu zajímavých exponátů a ucelených sbírek výstroje a výzbroje, které jsme se rozhodli zpřístupnit veřejnosti. Díky vstřícnému přístupu města Kolína jsme pro účely muzea získali potřebné prostory.

Snahou Klubu vojenské historie ČSLA je z klubových sbírek čítajících stovky zajímavých exponátů, uniforem, zbraní a technických prostředků, unikátních fotografií, dobových příruček a dalších materiálů, vytvořit expozici věnovanou historii Československé armády od roku 1918 a v návaznosti i armádám České a Slovenské republiky.

Muzeum Československé armády by mělo návštěvníkům přiblížit nejen samotný vojensko-historický vývoj naší armády, ale také vývoj po stránce technických prostředků i výstroje a přiblížit tak dnešním generacím vojenskou službu jejich otců, dědů a pradědů. Zájemcům o podrobnější informace a badatelům bude k dispozici řada příruček, diafilmů, diapozitivů a dalších materiálů včetně elektronických, které budou přístupné na PC. Kromě muzejní činnosti je v plánu také pořádání besed, promítání dokumentárních filmů apod., i akcí a zájmových činností pro děti a mládež.

Naším záměrem je v první řadě zachování vojenské historie Československa příštím generacím formou sbírek výstroje, výzbroje, techniky, archivu knih, příruček a fotografií. Chceme však nabídnout návštěvníkům víc než jen prohlídku exponátů a proto plánujeme expozice "k sáhnutí", začlenění interaktivních prezentací do expozic, využití PC a simulátorů, ukázky techniky, zbraní, výstroje a tématické ukázky. Rádi bychom se v rámci našich možností věnovali práci s dětmi a mládeží formou pořádání soutěží, muzejních nocí, akcemi pro děti z dětských domovů, škol a ústavů. Chtěli bychom také obohatit kulturní a společenský život a podílet se na pořádání akcí (den dětí, den záchranářů, připomenutí významných událostí), nabídnout prostory k pořádání besed, promítání apod.

Kromě muzejní činnosti naše sdružení prezentuje historii československé armády na internetových stránkách www.CSLA.cz, archivovaných Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví, obnovujeme a opravujeme pomníky a staráme se i o areál pohraničního opevnění, kde plánujeme naučnou stezku s prohlídkou rekonstruovaných opevnění.

Více informací o MUZEU ČS. ARMÁDY naleznete na http://muzeum.csla.cz.

 

 

Aktivity MUZEA ČS. ARMÁDY
| Web CSLA.cz | Pevnostní areál | Pietní akce a opravy pomníků |


Areál pohraničního opevnění


Opravy pomníků a pietní akce


Internetové stránky CSLA.cz


NAPIŠTE NÁM PROSÍM SVŮJ NÁZOR
NA PROJEKT L-29 DELFÍN.
Můžete nám tím pomoci. Děkujeme.


Na základě výzvy našich návštěvníků
uvádíme číslo účtu na dobrovolné příspěvky
pro podporu našich aktivit
670100-2210158796/6210
Za jakoukoliv částku velice děkujeme.

QR kód pro platební příkaz
ve Vaší bankovní aplikaci v mobilu
pro automatické vyplnění č. účtu
.

     

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
e-mail: TPCAproMUZEUM@CSLA.cz, mob.č.: 607 170 914